Jak działają układnice regałowe

Układnice regałowe inaczej zwane magazynowymi to nic innego jak urządzenie dźwigowe, które swoje zastosowanie ma w magazynach, gdzie służy do transportu i układania ładunków w przeznaczonych dla nich miejscach. Swoje zastosowanie mają zazwyczaj w magazynach o większym metrażu dzięki czemu nie ma wymogu budowy pomostów magazynowych służących do dostarczenia artykułów na wyższe regały przez pracowników.

Układnice regałowe – zalety korzystania

Regałowe układnice pozwalają na pełną automatyzację procesów składowania najczęściej artykułów umiejscowionych na paletach oraz zapewniają stałą kontrole stanów magazynowych i ewentualną ich poprawkę.

Dzięki układnicom regałowym zwiększa się objętość magazynu dzięki czemu wolne miejsce można przeznaczyć na większą ilość materiałów magazynowanych. Ponadto urządzenia te są łatwe w obsłudze i konserwacji oraz zapewniają bezpieczeństwo w magazynie.

Można je także dostosować do wymogów takich jak temperatura czy wilgotność. Przez to, że układnice przeprowadzają załadunek oraz rozładunek w jednym czasie trwania cyklu tej maszyny, zwiększa się efektywność i jednocześnie zmniejsza ilość zasobów potrzebnych do pracy w obszarze magazynowym.

Rodzaje układnic regałowych

Układnice regałowe można podzielić na kilka kategorii. Po pierwsze dzieli się je ze względu na budowę. Wyróżniamy tutaj urządzenie słupowe oraz ramowe.

Układnice słupowe mają postać przejezdnego słupa, natomiast układnice ramowe to postać przejezdnej bramy. Druga kategoria to sposób sterowania nimi. Wyróżniamy tutaj sterowanie ręczne lub zautomatyzowane. Trzeci podział to podział ze względu na konstrukcje w jaką wyposażone są układnice regałowe.

Można tutaj wymienić układnice o prostoliniowej szynie górnej i z prowadzeniem dolnym, o prostoliniowej szynie dolnej i z prowadzeniem górnym, z możliwością równoległego przestawiania do różnych prostoliniowych korytarzy regałowych, bądź ostatnie – urządzenia jeżdżące w jednym korytarzu po dwóch prostoliniowych szynach górnych i bez prowadzenia dolnego.

Post Author: adminiusz23